In medias res

0

IN MEDIAS RES (лат. у средиште радње), иницијална епска формула којом се приповедање започиње скретањем пажње на средишњу тему.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТХимна
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТИнсинуација