Антиклимакс

0

АНТИКЛИМАКС (гр. anti – против, klimaks – лестве, успон), у античкој реторици, фигура супротна климаксу; у највећем броју примера антиклимакс се употребљава када се упоредо с градацијски навише усмереним набрајањем жели изразити њему суптротстављено вредновање наниже;

Урош и Мрњавчевићи: >> Мој бабо, Вукашине краљу, / Мало л’ ти је твоје краљевине? / … / А ти, стриче, деспоте Угљеша, / Мало л’ ти је деспотства твојега? // … / А ти, стриче, војвода Гојко, / Мало л’ ти је војводства твојега? / Мало л’ ти је остало ти пусто! <<

Коментари

коментара