Анафора

0

АНАФОРА (гр. anaphora – наношење, понављање), реторичка фигура или фигура дикције; у ужем смислу означава понављање истих речи на почетку узастопних стихова, строфа или прозних реченица у низу (стилистичка анафора), док у ширем смислу означава исто што и паралелизам.

Бој на Мишару: >> Нити иде Кулин Капетане, / Нити иде, нити ће ти доћи, / Нит се надај, нити га погледај. <<

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТАнадиплоза
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТАнтифраза