Алегорија

0

АЛЕГОРИЈА (гр. alleggoria – пренесен говор), стилска фигура заснована на измени непосредног значења представе, слике, појма или пак читавог књижевног дела према начелима сличности. Значење алегорије не мора увек бити очигледно. Алегорија је блиска симболу. Симбол упућује на неограничена значења, а алегорија упућује на тачно одређено неизречено значење. Алегорија је у епици често тајно средство споразумевања, да би путем мисаоног процеса лепотом слике скрила осећање (нпр. у песми Ропство Јанковић Стојана).

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТАфереза
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТАлитерација