Афоризам

0

АФОРИЗАМ, кратки књижевни облик коме у усменој књижевности донекле одговара пословица, а у говору досетка. Садржински је збијен и мисаоно густ, прикладан за лапидарно изражавање важних животних искустава. 

Коментари

коментара