Афереза

0

АФЕРЕЗА, изостављање почетног ненаглашеног гласа (најчешће вокала) или слога (‘вако, ‘нако). Ретка је у српскоме језику и обично се јавља у поезији када песник жели да постигне одређени број слогова у стиху.

Лаза Костић Santa Maria della Salutte: >> …сунцима засут сељенске студе. <<

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТРеп
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТАлегорија